JOBB / UTAN JOBB

Skattekort

Alla arbetstagare betalar skatt i Finland och när du börjar arbeta begär arbetsgivaren alltid ditt skattekort. Skattekortet uppger hur mycket du på ett ungefär kommer förtjäna under ett år och räknar ut hur mycket skatt du ska betala varje månad utgående från din inkomstgräns under ett år. Skattekortet skickas alltid hem till dig automatiskt varje år under vår/vintern och det lönar sig då alltid att spara det och ta kopior på originalet. Lämna alltid in skattekortet i god tid hos din arbetsgivare, senast ett par veckor före löneutbetalningsdagen. Utan skattekortet måste arbetsgivaren ta ut 60 procent skatt på din lön. Om du betalat för mycket skatt får du den tillbaka senast i form av skatteåterbäring som sker i december.

Om skattekortets årsinkomstgräns behöver höjas under året, beställ ett nytt skattekort i god tid innan gränsen nåtts.

Här får du mera information om olika former av skattekort samt hur du enkelt själv kan printa ut/ändra ditt skattekort på nätet.