JOBB / UTAN JOBB

Arbetssökande/arbetslös

Många i dagens samhälle går idag arbetslösa på grund av olika orsaker och det är bra att veta vart man ska vända sig om man blir arbetslös eller är arbetssökande.

Om du blir arbetslös eller avslutar dina studier och inte har ett arbete ska du genast anmäla dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån enligt anvisningarna från arbets- och näringstjänsterna (TE-tjänsterna). Efter det kan du ansöka om arbetslöshetsersättning eller -förmåner hos arbetslöshetskassan eller FPA.

te-palvelut.fi hittar du all information du behöver ifall du blir arbetslös, permitterad eller behöver ekonomiskt stöd. På länken hittar du också användbar information om dina rättigheter och skyldigheter som arbetssökande/arbetslös samt hjälp med att söka jobb.