UTBILDNING

Utan studieplats

Många blir utan studieplats efter andra stadiet men det är inte ovanligt att bli utan studieplats efter grundskolan eller att man hoppar av. Orsakerna kan vara många men i de flesta fall handlar det om för låga betyg, låg studiemotivation, för dåligt förberedd på ursvalsprov eller att konkurrensen är för hög. De flesta som blir utan studieplats efter andra stadiet och eftersom man är 18 år fyllda brukar det gå att fixa ett jobb för att sysselsätta sig ett år innan man kanske söker in igen. Om man däremot inte kommer in någonstans efter grundskolan är chansen att bli utstött från samhället större. Eftersom man som minderårig har svårare att söka jobb eller hitta annan sysselsättning under det kommande året innan nästa ansökningstid.

I det här skedet är det mycket viktigt att man får hjälp med sitt mellanår och det finns idag verksamhet på de flesta orter som stödjer personer som inte kommit in till någon yrkesskola eller gymnasium. I Pargas finns AKTIVA som stöder dig på svenska om du till exempel blivit utan studieplats.

AKTIVA i Pargas finns till för

  • dig som är under 29 år
  • dig som bor i Pargas
  • dig som funderar på att avbryta eller redan avbrutit dina studier
  • dig som är arbetslös

Läs mer om AKTIVA i Pargas här!