UTBILDNING

Mellanår/sabbatsår

Ett så kallat mellanår eller sabbatsår är inte något officiellt val som man antingen måste välja eller välja bort. Man brukar oftast prata om mellanår efter gymnasiet och före tredje stadiet. Att man tar ett mellanår kan betyda att man inte vet vart man vill söka in, att man vill prova på något intresse på till exempel en högskola, att man vill spara pengar före man börjar studera vidare och jobbar istället etc. Ett mellanår kan också tas mitt i studierna för dem som till exempel känner sig skoltrötta och vill prova på någonting annat mitt i studierna.

Det finns heller inga som helst stöd eller bidrag man kan få under ett så kallat mellanår. Därför måste de flesta jobba under sitt mellanår för att ha råd att leva under den tiden, även om man kanske läser kurser på något öppet universitet vid sidan av jobbet. Militären/Civiltjänstgöringen är inte ett frivilligt mellanår (som beskrivs här)

Tyvärr är det i dagens läge inte lika enkelt att ta mellanår efter gymnasiet. Tidigare sökte många in till en utbildning efter andra stadiet och sköt upp tiden att påbörja studierna för att ta ett mellanår. Idag fungerar det inte på samma sätt så det lönar sig att kolla upp vilka regler som gäller om du tänkt jobba ett år efter gymnasiet/yrkesskolan.