UTBILDNING

Stöd under studietiden

Studiestödet som består av studiepenning, bostadstillägg och ett studielån garanterat av staten är den studerandes viktigaste inkomstkälla. Studiestödet kan fås från 17-års ålder vidare för heltidsstudier studier på yrkesskola och gymnasiet samt på yrkeshögskola eller universitet som vara i minst två månader.

Studiestödet kan variera beroende på vad dina föräldrar har för inkomster, om du bor hemma, hur gammal du är, på vilket stadie du studerar och hur mycket du eventuellt jobbar vid sidan av studierna.

Läs mer om olika stödformer på Studieinfo.fi.
Läs mer om studiestöd och andra stöd på FPA:s hemsidor.