UTBILDNING

Efter grundutbildningen (andra stadiet)

Gymnasium

I Pargas finns både svensk- som finskspråkig gymnasieutbildning.

Gymnasiet är en mer allmänbildande läroanstalt, där man genom egna ämnesval kan välja studieinriktning. Gymnasiestudierna består mest av språk, matematiskt-naturvetenskapliga ämnen, realämnen samt kunskaps- och färdighetsämnen. Ett plus med gymnasiet är att det ger dig goda och omfattande möjligheter om du vill fortsätta studera, till exempel på universitet eller yrkeshögskola.

Som examen från gymnasiet tar man en så kallad studentexamen som sedan gör det lättare att få behörighet till framtida studier på tredje stadiet. Studentexamen består av minst fyra prov varav det ämne alla måste skriva är modersmål.

Redan på gymnasiet kan man åka på utbyte, mera information får man om det på utbildningsstyrelsens hemsida (elevutbyte).

Läs mer om att ta studentexamen här.

Läs mer om Pargas Svenska Gymnasium här.

Yrkesskola

Om man inte vill studera på gymnasium utan vill utbilda sig till något mer konkret och arbeta praktiskt efter grundutbildningen har man också möjlighet att börja på en yrkesskola. Axxell i Pargas erbjuder mångsidiga svenskspråkiga yrkesutbildningar som passar de flesta. Som examen från en yrkesskola gör man ett så kallat yrkesprov som sedan ger en yrkesexamen till kosmetolog eller elmontör (som exempel).

Läs mer om Axxell här.

Kombi

Kombistudier innebär att du väljer att avlägga grundexamen, till exempel kock kombinerat med kurser från gymnasiet. Kombiexamen innebär att du avlägger två examina, grundexamen och studentexamen.  Du ersätter en del av de examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen och valbara examensdelar med ett rekommenderat antal kurser från gymnasiet med sikte på att avlägga studentexamen. Med en kombiexamen får man inte gymnasiets avgångsbetyg.

Kombistudier ger dig en möjlighet att bredda din utbildning för att få en bra grund för fortsatta studier. Till vissa utbildningar kan du ha konkret nytta av kombistudier genom att få poäng för studentexamensvitsordet. Viktigt är dock att komma ihåg att du inte måste ha kombiexamen för fortsatta studier vid yrkeshögskola eller universitet.

Med kombistudierna har du möjlighet att ta del av en ny studiemiljö och skapa nya kontakter. Du utökar och stöder din baskunskap med tanke på färdigheter som kan vara viktiga i yrkeslivet.

Läroavtal

Axxell i Pargas erbjuder också studeranden så kallat läroavtal under grundexamen. Genom ett läroavtal har du möjlighet att jobba samtidigt som du tar din grundexamen. Det här betyder att ungefär 80 % av studierna görs på en arbetsplats och 20 % på läroanstalten.

För mera information om läroavtal via Axxell, klicka här!