PSYKISKT OCH FYSISKT VÄLMÅENDE

Problem i familjen

Upplever du att du inte mår bra hemma, är otrygg eller känner att det inte finns någon vuxen som tar hand om dig, kan du få hjälp och stöd av socialservicen på din ort.

Socialservice finns i alla kommuner. De som jobbar där försöker hjälpa barn och unga som inte mår bra hemma att få det bättre.

Socialservicen i din kommun kan till exempel hjälpa dig om:

  • det är bråk i familjen
  • familjen inte har tillräckligt med pengar
  • du blir slagen eller hotad av någon i familjen
  • du är utsatt för sexuella övergrepp av någon i familjen
  • en förälder eller vårdnadshavare använder droger eller har problem med alkohol
  • du själv har problem med alkohol eller droger
  • du är inblandad i brottsliga sammanhang

Här får du kontakt med Pargas Socialservice
Här får du kontakt med Pargas Familjearbete