PSYKISKT OCH FYSISKT VÄLMÅENDE

Hjälpa andra

Märker du att någon i din omgivning mår dåligt eller börjat agera annorlunda? Då kan det vara skäl att försöka ta upp det med personen i fråga och fråga hur hen verkligen mår. Nöj dig inte alltid med ett ”bra” svar utan ställ frågor och se till att personen i fråga har tid och utrymme att svara ärligt.

Det kan det kännas lika svårt att hjälpa sig själv som att hjälpa andra och hur går man till väga om en person har berättat för en att hen mår väldigt dåligt över något och behöver hjälp?

Ju allvarligare problem det verkar som, ju viktigare är det att berätta det för någon och försöka få hjälp. Ibland kan en kompis hjälpa till men ibland behövs det en vuxen expert som hjälper till med att lösa problemet, det kan vara en skolhälsovårdare, skolkurator eller ungdomsarbetare. En god vän stöder och uppmuntrar till att söka hjälp.

En kompis bekymmer kan även bli en egen börda om kompisen inte kan söka hjälp eller problemet inte lättar. Om kompisen som brottas med svåra saker inte kan söka utomstående hjälp eller lyssnar på vännernas uppmuntran är det skäl att berätta om saken åt en pålitlig vuxen. Det är mycket viktigt att du som vän också tänker på hur mycket du kan finnas till hjälp och stöd för den som mår dåligt, lova inget du inte är säker på att du kan hålla och kom ihåg att vara ärlig med var, när och hur du kan finnas till stöd. Det kommer göra att personen som mår dåligt är medveten om att du inte svikit dem i de situationer du vet att du inte kan vara fullt närvarande. Som anhörig bär du inte största ansvaret för att din kompis ska få rätt hjälp, även om du vill hjälpa på vägen.

Hjälp i sådana här stunder kan du få från ortens socialbyrå, ungdomsarbete eller genom att ringa till en psykolog för att få hjälp med hur du ska gå till väga som anhörig.

Om du vill ha hjälp med att hjälpa andra som råkat illa ut kan du kontakta:

Föreningen för Mental hälsa i Finland

Pargas Specialungdomsarbete