PSYKISKT OCH FYSISKT VÄLMÅENDE

Hjälp vid fysiska/psykiska besvär

Vid träning kan det också uppkomma fysiska eller psykiska besvär och det är viktigt att man tar hand om sin egen hälsa när man känner att allt inte står rätt till.

Här får du information om vart du kan vända dig i Pargas om du är orolig för din hälsa på något sätt.