PSYKISKT OCH FYSISKT VÄLMÅENDE

Både fysiskt och psykiskt välmående går hand i hand för att må bra dagligen. Alla har vi sämre och bättre dagar både fysiskt och psykiskt vilket är helt normalt. Till ungdomsåldern hör många förändringar både psykiskt och fysiskt och det är viktigt att veta vart man ska vända sig när man känner att man behöver hjälp, oavsett problem. Livet medför också förändringar och ibland kanske det är någon som står dig nära som behöver ett extra handtag. Nedanför hittar du riktlinjer till vart du kan vända dig, hur du kan hjälpa en kompis eller hitta stöd för dina egna tankar och funderingar kring psykiskt och fysiskt välmående.

Stödtjänster

Krisjouren för unga – HelsingforsMissions samtalsstöd för 12-29-åringar
Må-to kl. 9-11, tfn 045 341 0574 eller 044 765 4487

Hjälptelefon för barn och unga – Mannerheimin lastensuojeluliittos stödtelefon
(Det är även möjligt att skriva brev konfidentiellt på hemsidan.)
Må-fre kl. 14-20, lö-sö kl. 17-20, tfn 116111

Ärligt talat-chatten – UngInfo Luckans chat för 13-29-åringar
Må, ons och fre kl. 10-13
Må, ti och to kl. 19-22

Sekasin-chat – chattjänst för 12-29-åringar som koordineras av Föreningen för mental hälsa i Finland och Finlands Röda Kors.
Må-fre kl. 9-24, lö-sö 15-24

Pojkarnas telefon – stödtelefon och -chatt för pojkar och unga män
Telefonjour, må-fre kl. 13-18 (på svenska ti kl.15.30-18 och to kl. 13-15.30), tfn 0800 94884
Chatten, må-to kl. 13-18, fre kl. 13-15 (på svenska ons kl. 13-15.30)

Kvinnolinjen – stödtelefon och chatt för flickor och unga kvinnor som upplevt våld, hot eller rädsla.
Telefonjour, må-fre kl. 16-20, tfn 0800 02400 (på finska, på fre även på engelska)
Chatten, ti, ons och to kl. 17-19 (på finska)

Svenskspråkig kristelefon – Mieli – Psykisk Hälsa Finland rf
Må och ons kl. 16-20, ti, to och fre kl. 9-13, tfn 09 2525 0112