PSYKISKT OCH FYSISKT VÄLMÅENDE

Både fysiskt och psykiskt välmående går hand i hand för att må bra dagligen. Alla har vi sämre och bättre dagar både fysiskt och psykiskt vilket är helt normalt. Till ungdomsåldern hör många förändringar både psykiskt och fysiskt och det är viktigt att veta vart man ska vända sig när man känner att man behöver hjälp, oavsett problem. Livet medför också förändringar och ibland kanske det är någon som står dig nära som behöver ett extra handtag. Nedanför hittar du riktlinjer till vart du kan vända dig, hur du kan hjälpa en kompis eller hitta stöd för dina egna tankar och funderingar kring psykiskt och fysiskt välmående.