SÄTT ATT PÅVERKA

Medborgarpåverkan betyder verksamhet där man som medborgare försöker göra en föreändring alternativt bevara saker som redan existerar i samhället. Ett praktiskt konkret sätt är att rösta i olika val. Man kan till exempel även delta i offentliga debatter på social media, starta en blogg eller delta i forum för att få sina åsikter synliga. Många skriver också insändare till tidningar för att få sitt budskap synligt.

Grundlagen tryggar finländarna rätten att göra en motion för att stifta en lag. För detta måste man samla in 50 000 underskrifter på initiativet inom sex månader.

Som konsument kan man påverka en hel del genom att fundera över sina köpvanor. Var handlar man sin mat/kläder? Vilket märke på produkter brukar man köpa? Använder man lokaltrafik, bil eller cykel? Sådana beslut kanske man inte tänker på som påverkningsmetoder men allt räknas i slutändan. Genom föreningsverksamhet eller genom elevkårer m.m. kan man också påverka viktiga saker och gör det då i samarbete med andra personer, vilket kan kännas som en större insats.

Till exempel kan föreningsverksamhet eller elevkårers huvudsakliga påverknings områden vara barn och ungas ställning, mänskliga rättigheter eller olika branscher.