ANVÄNDBARA WEBBSIDOR

Dinasikt.fi

”Dinåsikt.fi är en webbtjänst som effektiviserar medborgarnas, organisationernas och myndigheternas ömsesidiga dialog och deltagande. Tjänsten underlättar medborgarinflytandet och informationstillgången, ökar transparensen i beredningen av beslut och beslutsfattandet och förbättrar kvaliteten i dessa beslut.”

Ungasideer.fi

”Ungasidéer.fi är en kanal för påverkan som riktar sig till alla ungdomar i Finland. Den riksomfattande tjänsten Ungasidéer.fi ingår i de demokratitjänster som justitieministeriet upprätthåller på webben. Såväl unga som aktörer inom ungdomssektorn har deltagit i utvecklingen av tjänsten (bl.a. kommuner, organisationer och skolor). Tjänsten kan användas av unga och instanser som arbetar med unga.”

Medborgarinitiativ.fi

”I webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi kan du skapa, understöda och följa medborgarinitiativ. Det är säkert och kostnadsfritt att använda tjänsten. Du kan använda webbtjänsten på svenska och finska. Webbtjänsten upprätthålls av justitieministeriet.”

Vaalit.fi

”Valmyndigheter, partier, centrala principer vid förrättning av val, val som förrättas under åren 2016-2030.”