UNGDOMSFULLMÄKTIGE

Bild YLE

Pargas stads ungdomsfullmäktige 2017-2019

Christoffer Rönnholm, Anton Karlsson, Saga Rosenlund, Giàno Del Vecchio, Olivia Toukola, Ella Rejström, Mathilda Karlsson, Denja Eliassi och Wilma Karlgren

Ordförande Mathilda Karlsson
Vice Ordförande Anton Karlsson
Representanter i stadens nämnder
Kulturnämnden – Saga Rosenlund
Bildningsnämnden – Giàno Del Vecchio
Bildningsnämndens svenska sektion – Christoffer Rönnholm
Bildningsnämndens finska sektion – Olivia Toukola
Nagunämnden – Ella Rejström

Ungdomsfullmäktiges verksamhetsplan 2018

  1. Vi skall arbeta för ett mer jämställt samhälle. Arbeta för mera jämställdhet på fritiden och i skolans frågor.
  2. Framhäva tvåspråkigheten. Tvåspråkiga evenemang, samarbete mellan skolor på friluftsdagar och praktiska ämnen.
  3. Förbättra förbindelsen (rörligheten). Bro mellan Pargas och Nagu. Flera bussturer.
  4. Få flera platser för unga att vara på. Platser för aktivitet både inomhus och utomhus.

 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 

 VERKSAMHETSSTAGDOR FÖR PARGAS STADS UNGDOMSFULLMÄKTIGE