UNGDOMSFULLMÄKTIGE

 

Pargas stads ungdomsfullmäktige 2023-2025

Nosipho Bahne, ordförande,  (Axxell Pargas)
Leo Waldén, viceordförande (Sarlinska skolan)
Vilma Rantapaju (Sarlinska skolan)
Alecia Olsson (Paraistenseudun koulu)
Ellen Kumlander (Paraistenseudun koulu)
Ina Pohjakallio (Kyrkbackens skola)
Thea Bäckman (Skärgårdshavets skola)
Casimir Rajakangas (Ulkosaariston koulu)
Fanny Björklund (Iniö skola)
Matilda Ström (Pargas svenska gymnasium)
Kerttu Leppäkoski (Paraisten lukio)

Representanter i stadens nämnder
Stadsfullmäktige – Nosipho Bahne
Nämnden för fostran och utbildning – Ina Pohjakallio
Nämnden för fostran och utbildning svenskspråkiga sektion – Vilma Rantapaju
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto – Alecia Olsson
Skärgårdsnämnden – Thea Bäckman
Livskraftsutskottet – Matilda Ström

Sekreterare: Dahlén Tove, fritidssekreterare, tove.dahlen@pargas.fi

PARGAS UNGDOMSFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSPLAN 2023-2024

1. Hälsa hos ungdomar
Ungdomsfullmäktige vill jobba för att ungdomar får information om mental hälsa, förebyggande arbete och information om var och hur man kan få hjälp.
2. Trafiksäkerhet och lokaltrafik
Ungdomsfullmäktige vill påverka och förbättra lokaltrafiken, speciellt bussarnas tidtabeller. Unga är mera beroende av kollektivtrafiken och att det går bussar regelbundet. Ungdomsfullmäktige vill vara med och ta fram förbättringar för trafiksäkerhet (cykelvägar, gatubelysning, trafikljus, farliga ställen att röra sig).
3. Mötesplatser för unga
Ungdomsfullmäktige vill hitta nya platser där unga kan få vara och hänga, där det är okej att få vara. Utomhus bänkar och när det blir kallt ute, flera inomhus utrymmen.
Händelser och evenemang som ungdomar verkligen skulle delta i.
4. Skolan
Skolan är en stor del av den ungas tid. Skolmiljön skall vara så att man trivs (rastutrymmen, färger, regler), mår bra (skolmat, utevistelse, tryggt) och utrymmena skall vara fungerande.
Ungdomsfullmäktige vill jobba med frågor som är gemensamma i alla skolor och även lyfta fram skolspecifika problem och lösningar.

Ungdomsfullmäktiges protokoll 

VERKSAMHETSSTAGDOR FÖR PARGAS
STADS UNGDOMSFULLMÄKTIGE