VÄRNPLIKT / CIVILTJÄNSTGÖRING

Värnplikt i Finland

Allmänt

De som fyllt/fyller 18 år under uppbådsåret deltar i ett så kallat uppbåd som man personligen kallas till. Vid uppbådet får man reda på var den värnpliktiges tjänstgöringsplats kommer äga rum samt tidpunkten då tjänstgöringen börjar. Tjänstgöringen börjar i vanliga fall mitt på sommaren eller mitt i vintern. Ifall man som värnpliktig inte är tjänstduglig, till exempel på grund av någon kronisk sjukdom befrias man vanligen från tjänstgöringen. Om man dessutom har välgrundade skäl kan man också ansöka om att skjuta upp tidpunkten för inryckningen. Tjänstgöringstiden är för tillfället 165 (ett halvår), 255 (9 månader) eller 347 dagar (ett år). Efter fullgjord beväringstjänstgöring flyttar man som beväring över till reserven. Reservisterna kan efter det kallas till repetitionsövningar kallas in för att försvara sitt hemland militärt ifall så krävs.

För kvinnor

Som kvinna kan man ansöka om att få göra frivillig militärtjänst. Då kan man skicka in en ansökan till försvarsmaktens regionalbyrå. Finland har flera regionalbyråer så det lönar sig att kolla vilken tjänstgöringsplats man har tänkt sig, och sända in ansökan till den regionalbyrån som hör till platsen.

Det finns inga större skillnader mellan män och kvinnor när de väl är inne i militären. Det förväntas samma sak av kvinnor som av män och kraven på till exempel konditionstest, utbildningsprov m.m. är samma. Enda skillnaden är att kvinnliga beväringar bor i egna stugor tillsammans med andra kvinnor. Kvinnorna har också egna duschar och toaletter. Undantag gäller dock på läger och marinens krigsfartyg. En skillnad finns det rent teoretiskt i början av kvinnans militärtid. Som kvinna i militären har man en prövotid på 45 dagar var man om man vill kan avbryta värnplikten utan någon orsak. Efter prövotiden har kvinnorna samma regler som männen när det kommer till att avbryta tjänstgöringen. Kvinnor behöver heller inte göra civiltjänst om de avbryter armén under de 45 första dagarna.

Här kan du läsa mer om Finlands försvarmakt.