VÄRNPLIKT / CIVILTJÄNSTGÖRING

Civiltjänstgöring i Finland

Trots att Värnplikten i Finland är obligatorisk så finns det ett annat alternativ om man väljer att inte göra värnplikten av olika orsaker. Istället kan man alltså välja att göra civiltjänst under eller efter den tid de andra gör sin värnplikt.

Om man bestämt sig för att göra civiltjänst så ansöker man om det antingen vid eller efter uppbådet.  Om man under sin värnplikt upptäcker att man hellre skulle göra civiltjänst så går det också att ansöka om det under eller efter sin militärtjänstgöring.  En sådan ansökan görs på blankett (TM 0.81). Om man ansöker om det innan militärtjänstgöringen kan man lämna in blanketten vid uppbådet till uppbådsnämnden, inom militärtjänsten till gruppenhetens kommendör. Om man inte gör det då kan man skicka in den till försvarets regionalbyrå för tjänstgöringsplatsen eller till civiltjänstcentralen.  Om man för tillfället bor utomlands så kan man lämna in sin ansökan om civiltjänst till Finlands ambassad eller konsulat i de land man bor.  När ansökan blivit godkänd, så är man som sökande civiltjänstgöringsskyldig och ärendet flyttas över till civiltjänstcentralen.

Om man efter att man lämnat in ansökan om civiltjänstgöring så har man ännu en chans att ångra sig om man ändå bestämmer sig för att göra värnplikt. Om så är fallet får man dock inte ha påbörjat sin civiltjänstgöring, utan ändringen måste ske innan. Ändringen går heller inte att genomföra efter det årets slut, då civiltjänstgöraren har fyllt 28 år.  Man söker tillbaka till militärtjänsten via civiltjänstcentralen genom att skriva en fritt formulerad ansökan (finns ingen särskild blankett).  Ansökan skall dateras, skrivas under och levereras skriftligen till civiltjänstgöringscentralen. Idag varar civiltjänstgöringen i 347 dagar (ett år).  Civiltjänstgöringen kan göras på olika platser, till exempel på skolor, sjukhus eller andra statligt/kommunalt ägda arbetsplatser. Man kan också göra civiltjänsten hos en församling eller hos en privaträttslig förening eller stiftelse så länge de bedriver allmännyttig verksamhet.

Här kan du läsa mer om civiltjänstgöring i Finland!