VÄRNPLIKT / CIVILTJÄNSTGÖRING

Efter andra stadiet kallas alla 18 år fyllda män in till uppbåd för att få information om värnplikten där man tjänstgör för Finlands försvar i ett halvår till ett år. Värnplikten kan påbörjas på sommaren eller vintern och längden på tjänstgöringen beror på vilken uppgift man tilldelas efter grundperioden på ungefär två månader. Alla vill inte göra värnplikt och då finns det så kallad civiltjänst man kan göra istället. Här kan du läsa lite mera allmänt om värnplikten och civiltjänstgöringen i Finland.