RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Val och rösträtt

Finland har en allmän och jämlik rösträtt vilket innebär att varje myndig (18 år fylld) medborgare har rätt att rösta och varje röstberättigad har en röst oavsett kön, religion eller värderingar. Ens egen röst i olika val är personlig och frivillig. Det är inget måste att rösta men en viktig rättighet som vi har i vårt samhälle. Till vår rösträtt hör också valhemligheten, vilket betyder att alla är anonyma i röstningen och ingen får reda på vilken kandidat man röstat på, inte ens vår valmyndighet.

Vart fjärde år äger riksdagsval och kommunalval rum i Finland. Presidentvalet ordnas med sex och EU-valet med fem års mellanrum. I landskapet Åland förrättas egna allmänna landstings- och kommunalval vart fjärde år på annan tid än i övriga Finland. Utöver dessa val kan man ordna rådgivande statliga och kommunala folkomröstningar. Som medborgare har man möjlighet att rösta på vilken kandidat som helst i president- och EU-valet. I riksdagsvalet röstar man däremot på en kandidat från det egna valdistriktet och i kommunalvalet på en kandidat från den egna kommunen. Anmälan om rösträtt skickas hem på posten i god tid före valet hålls. Om man vill kan man också rösta på förhand på vilken förhandsröstningsplats som helst eller på den egentliga valdagen på det ställe som anges i rösträttsanmälan. Förhandsrötning kan vara bra ifall man vet att man inte är på plats under den egentliga röstdagen.

I Finland finns också församlingsval som ordnas vart fjärde år i november och alla som då fyllt 16 år och är församlingsmedlemmar har möjlighet att rösta.