houtskar

ÖPPEN UNGDOMSGÅRD

Fritidsledarna håller öppen ungdomsgård en gång i månaden i föreningshuset Vesterlid i Näsby.

Då finns det verksamhet för både lågstadiet och högstadiet.

Vi brukar pyssla och oftast gör vi också något ätbart tillsammans. Det är fritidsledarnas jobb att stöda och hjälpa unga att förverkliga idéer. Kom därför gärna med egna förslag och idéer på verksamhet.

Ungdomsledarnas kontaktuppgifter

Våren 2023
20.3, 24.4 och 15.5
Åk 1–6 kl. 13.30–15.30
Åk 7–9 kl. 16.00–19.00

Fredagsöppet i Kåjon (Vinden på Vesterlid)
Fritidsledare Emma Silén hälsar på i Kåjon en fredag i månaden.
För åk 6 uppåt kl. 17.30–21.15. När fritidsledare Emma åkt får åk 7 uppåt får stanna kvar på egenhand enligt ungdomdomsföreningens regler.