HANTERA PENGAR

Skatter och skattekort

I vårt finska samhälle är det en skyldighet att betala skatt. De skatter staten får in hjälper till att underhålla samhällets tjänster, så som utbildning, bibliotek och hälsocentraler.

Det finns två typer av skatter, direkta och i indirekta. Indirekta skatter så som mervärdesskatten uppbärs av köparen vid köpetillfället. I Finland ingår alltså mervärdesskatten i priset och en del av priset på den nya jackan består alltså av skatt.

De direkta skatterna betalas direkt åt skattebyrån. En sådan skatt är till exempel inkomstskatten som dras av din lön automatiskt innan den kommer in på ditt konto.

Inkomstskatten är progressiv. Detta innebär att storleken på inkomsten påverkar skatteprocenten. En person med liten inkomst betalar en mindre skatteprocent än en person med hög inkomst. Med detta vill man jämna ut skattebördan enligt betalförmågan.

Alla kan granska sin skatteprocent hos skattebyrån. Skatteprocenten kan ändras ifall inkomsten plötsligt blir större eller mindre. Om du inte anmäler förändringen så jämnas summan ut årligen och skattebyrån betalar antingen tillbaka den andel du betalat för mycket på ditt bankkonto eller så ska du betala mera skatt. I allmänt tal pratar man om skatteåterbäring eller restskatt.

En skatteanmälan skickas årligen in till skattebyrån. Där meddelar man sina inkomster och sin förmögenhet. Skattebyrån skickar hem ett förhandsifyllt skatteförslag som du antingen godkänner som sådant eller ändrar. På basis av detta skickar skattebyrån ut beskattningsbeslutet med ett skatteintyg bilagt, det ska du spara för möjlig senare användning.

Skattekort

När du börjar jobba någonstans begär arbetsgivaren ett skattekort av dig. Ditt skattekort skickas alltid hem till dig under våren och har en färdig skatteprocent och inkomstgräns enligt det vad du förväntas förtjäna under ett år. Du kan alltid ändra din skatteprocent så att den blir högre trots att inkomstgränsen är densamma. Vill du sänka din skatteprocent måste du också ändra din inkomstgräns och få det godkänt av skattebyrån. Skattekortet ska du alltid ta kopior av och förvara originalet hemma ifall du behöver det, en kopia lämnas in till arbetsplatsen.

Skatteförvaltningen ger råd i skatteärenden. Du kan läsa mera om skatter och skattekort på Skatteförvaltningens sidor.