HANTERA PENGAR

Räkningar

För att kunna ta hand om sin ekonomi på rätt sätt är det användbart att kunna förstå sig på räkningar som när du flyttar hemifrån snabbt blir en del av din ekonomiska vardag.

Idag kan du sköta alla dina räkningar via nätbanken men det går också att gå till sin egen bank och få det uträttat. Vid bank besök i sådana ärenden kan det dock tillkomma en avgift.

Följande begrepp kan vara bra att kunna om du tänker använda dig av nätbanken:

Mottagarens kontonummer (Iban) = Alla som har ett eget konto, har också en egen kontonummer. För att kunna betala en räkning måste man veta kontonumret. Kontonumret skall vara med på räkningen man skall betala. Exempel på hur en Iban nummer kan se ut: FI21 1234 5600 0007 85.

Mottagarens namn = Skall även finnas med på en räkning man skall betala. Om det är till ett företag som räkningen skall betalas kan mottagarens namn vara företagets namn.

Referensnummer = Är ett unikt nummer som skall finnas med på räkningar. Vid betalning via nätbanken skall man räkna upp referensnumret. Eftersom referensnumret är unikt, så kan företaget med hjälp av det se om räkningen är betald.
(Ibland kan det löna sig att kolla ifall du ska skriva ett meddelande i ”meddelande rutan” istället för att leta efter en referensnummer)

Summa = Den summa som skall betalas, alltså den summa som dras av från ditt konto när räkningen betalas.

Kontoutdrag = På ett kontoutdrag kan man se alla transaktioner som skett på kontot, och även summan på hur mycket pengar som finns på kontot. Kontoutdrag kan hämtas från banken eller så kan du själv printa ut det via nätbanken. Banken kan också skicka ut kontoutdrag på posten varje månad om man så önskar.

Obetalda räkningar

Om du glömmer betala en räkning går du tyvärr oftast inte rikare ut ur den processen. Varje räkning har en förfallodag då den senast ska betalas. Om du lätt glömmer betala en räkning kan du göra det enklare för dig med hjälp av direktdebitering där en upprepad räkning automatiskt betalas från ditt konto på förfallodagen. Avtalet om direktdebitering görs med banken och det fakturerande företaget. I det fallet måste pengarna redan då finnas på kontot för att betala räkningen på förfallodagen.

Att inte betala en räkning leder till en betalningspåminnelse. Om fakturan ändå inte betalas kan följden bli ett brev från inkassobyrån. Borgenären har rätt att kräva dröjsmålsränta för hela inkassotiden, vilket är bra att påminna sig själv om.

Om du däremot ofta glömmer eller lämnar räkningar obetalda kan du få en så kallad betalningsanmärkning. Anmärkningen finns då i registret i 2-4 år och gör livet svårare på många sätt. Det kan göra att det blir svårt att skaffa ett kreditkort, en hyresbostad och studie- eller bostadslån. Det är även svårare för en person med betalningsanmärkningar att knyta delbetalningsavtal och få telefon- eller webbanslutningar.