HANTERA PENGAR

Ekonomisk kris

Många upplever en ekonomisk kris någon gång i sitt liv och orsakerna till krisen kan variera. Kanske du råkat ut för oväntade utgifter och inte har sparat pengar för sådana eller kanske du blir sjukskriven en längre tid och inte har möjlighet att jobba eller kanske du helt enkelt inte kommit ihåg att tänka ekonomiskt under en tidsperiod och dina pengar helt enkelt inte räckt till som tänkt.

Vid problem med ekonomin eller med att sköta dina skulder kan du boka en tid hos en ekonomi- och skuldrådgivare. Du hittar oftast en ekonomi- och skuldrådgivare antingen i din egen hemkommun eller i en kommun nära dig.  Kontaktuppgifterna till skuldrådgivningen i din hemkommun hittar du enkelt på Konsumentverkets webbplats eller genom att ta kontakt med din egen kommuns socialbyrå.

Krishjälp

Hos Garanti-Stiftelsen (Takuu-Säätiö) kan du få direkt hjälp med att klara dig ur en ekonomisk kris. Stiftelsen hjälper dig att reda ut din situation och kan även bevilja garantier för banklån och hjälpa dig att få ordning på dina skulder så att det blir lättare att betala bort dem.

Skuldlinjen (Velkalinja) är Garanti-Stiftelsens avgiftsfria rådgivningstelefon. På rådgivningsnumret 0800 9 8009 fås betjäning på finska, svenska och vid behov även på engelska, må-fre kl. 10.00–14.00.

Skuldlinjen har också en webbtjänst dit du kan skicka frågor elektroniskt.

I nödfall, om du till exempel inte har pengar till mat, kan du också ta kontakt med diakonin i din församling. Kontaktuppgifterna får du från din församling.

Här hittar du enkelt och snabbt kontaktuppgifter till Pargas Stads ekonomi och skuldrådgivningsbyrå.

Hos Infopankki.fi får du också användbara tips på nätet om du lider av ekonomisk kris.

Stöd

Om du märker att dina pengar inte räcker till men inte ännu lider av en ekonomisk kris kan du kolla om du är berättigad att få stöd. I Finland har man rätt att få stöd om till exempel arbetslösheten överraskar, om man är studerande, barnfamilj eller blivit allvarligt sjuk.

En del av stöden är automatiska medan vissa stöd kan kräva behovsprövning. Till exempel barnbidraget betalas automatiskt ut efter ansökan, medan ett utkomststöd kan beviljas endast om man konstaterar att den ansökandes medel inte räcker till för de nödvändiga alldagliga utgifterna. Vilket kan kräva en del pappersarbete och bevis på att man inte har råd att betala räkningarna på egen hand. Utkomststödet beviljas också oftast endast en månad åt gången vilket gör processen rätt krävande. Information om utkomststöd hittar du här.

FPA kan också hjälpa till med bostadsbidrag. Stödet påverkas bland annat av antalet invånare i bostaden, av inkomsterna, utgifterna, egendomen och bostadens storlek och kan därför variera. Låginkomsttagare, arbetslösa, pensionärer, studeranden och de värnpliktigas makar och barn kan beviljas bostadsstöd.

I brådskande fall, till exempel vid ekonomisk kris kan du även söka stöd hos din socialbyrå i den kommun där du tillfälligt vistas. Beslutet om att få utkomststöd måste ges senast den sjunde vardagen efter att ansökan lämnats in, i brådskande fall senast nästa vardag.

FPA ger råd i stödärenden, läs mera på FPA sidor.

Mera information hittar du på arbets- och näringsbyråns sidor.