SNABBA PENGAR

PROJEKTBIDRAGSANSÖKAN FÖR 13-20 ÅRINGAR

REGELVERK FÖR SNABBA PENGAR

Snabba pengar ska hjälpa dej med hemort Pargas att växa som ung arrangör.

Är du ung och har en fritidsaktivitet eller kulturell projektidé som du vill förverkliga? Riktar sig aktiviteten utåt till andra och äger rum någonstans i Pargas? Om du svarar ja på ovanstående frågor kan du/ni söka vårt fritids- och kulturbidrag ”Snabba pengar”.

Syftet med detta bidrag är att ge dig som ung möjlighet att genomföra dina idéer och utöka utbudet av aktiviteter i Pargas. Projektet måste vara med publik och rikta sig till andra än den eller de som söker. Snabba pengar är ett engångsbelopp, alltså inget fortlöpande verksamhetsstöd. Inköp som görs för bidragspengarna tillfaller Pargas stad.

Vem kan söka?

Du/ni (enskilda personer eller arbetsgrupper) som under ansökningsåret tillhör åldersgruppen 13-20 år och med hemort i Pargas.

För vad kan man söka?

  • Projektet ska ha en fritids- eller kulturell karaktär.
  • Projektet ska vara öppet och synliggöras innan projektstart.
  • Det ska äga rum någonstans i Pargas stad.

Vad kan man inte söka för?

  • Projekt som startas och drivs av en vuxen, förening, stiftelse eller samfund.
  • Projekt som inte innehåller utåtriktad verksamhet.
  • Projekt som strider mot allmänt vedertagna demokratiska värderingar.
  • Projekt som är en del av skol/studiearbeten.
  • Projekt som beviljats av Pargas stad.
  • Projekt som innebär att du vill tillverka något eller utveckla något för en sluten grupp.
  • Projekt där alkohol serveras.

Hur söker man Snabba pengar?

① →        Ladda ner ansökningsformuläret längst ner på denna sida, du kan även hämta formuläret hos kultur- och fritidsavdelningen i stadshuset/Pargas.

② →        Ansökan ska innehålla en beskrivning av projektet och en realistisk ekonomisk kalkyl.

Hur mycket pengar kan man få?

För ett och samma projekt kan maximalt 500 euro beviljas.

Vart lämnas ansökan och vem fattar beslut?

Din/er bidragsansökan lämnas till Avdelningen för kultur och fritid i stadshusets andra våning, eller inlämnas till någon av stadens ungdomsgårdar. Det går även utmärkt att scanna och sedan e-posta in ansökan enligt anvisningarna på ansökningsblanketten.

För att du ska få ett snabbt bidragsbesked fattas beslut på tjänstemannanivå dvs, det är kulturchefen som besluter om ditt/ert projekt får pengar.

Förvaltningen har rätt att avslå ansökan.

När måste ansökan vara inne?

Ansökan bör komma in minst 3 veckor innan genomförandet. Speciellt under sommaren är det dock viktigt att vara ute i extra god tid på grund av att de som fattar beslut kan vara på semester.

Redovisning

Det belopp som du/ni beviljas kan om ni så önskar betalas ut i förskott innan projektet. Efter avslutat projekt ska en redovisning lämnas in. Om projektet av någon orsak inte kommit upp i den nivå som beskrevs i ansökan eller inte genomförts blir du/ni återbetalningsskyldiga för förskottspengarna.

Ansvarsperson

För projektet ska finnas en ansvarsperson som är kontaktperson gentemot den tjänsteman som fattat bidragsbeslutet.

Ansökningar lämnas in senast 3 veckor innan genomförande till Pargas stad, Kulturenheten, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller till någon av stadens ungdomsgårdar. Går även bra att e-posta till kultur@pargas.fi

Du kan även fråga stadens fritidsledare om info och råd.

Ansökningsblankett Snabba Pengar SE