ÖPPNA UNGDOMSFORUM

 

Nästa öppna ungdomsforum

Ett öppet ungdomsforum är ett möte eller ett tillfälle där unga i Pargas stad kan komma med förslag och idéer på ungdomsverksamhet. Enligt ungdomslagen i Finland ska du som ung ha möjlighet att få dina åsikter hörda och påverka ditt eget liv. Tanken med öppna ungdomsforum är att unga enklare ska kunna påverka sin vardag och förverkliga idéer. Det ska vara lågtröskel att komma med en idé och inte så krångligt att genomföra den. Vi strävar också efter att det är unga själva som med stöd av ungdomsledare förverkligar sina idéer.
Öppna ungdomsforum ordnas minst två gånger per termin i varje kommundel. Det behövs ingen förhandsanmälan för att komma på en träff. Genom att komma på en träff binder du dig heller inte att komma på några fler träffar.

Välkomna med på våra öppna ungdomsforum!