Alla har vi möjlighet att påverka dagliga saker i vardagen utan någon större märkbar insats. Små saker kan vara att göra ett enskilt val som konsument eller göra upp ett medborgarinitiativ. Det finns alltid möjlighet att påverka i någon mån i samhället.