MIN IDÉ

Här kan du skriva din idé, så tar vi upp den på nästa Öppet Ungdomsforum på ungdomsgården.  Oberoende av om din idé är stor eller liten är den välkommen här. Lämna din epostadress så att vi kan ta kontakt med dig vid behov!