WALKERS

Ung pargas har fått möjligheten att delta i Walkers projektet under tiden 9.5-15.8.2022. Det betyder att vi har tillgång till en husbil, som vi kan besöka alla våra kommundelar med, träffa ungdomarna där de ”hänger” under sommaren. Walkers verksamheten är Aseman lapset ry:s verksamhet.

Under de sista skolveckorna kommer vi att besöka skolorna så eleverna får bekanta sig med bilen. Var vi rör oss med under sommaren får man följa via våra sociala medier. Du som är ung och vill att vi skall komma till något speciellt ställe kan skicka ett meddelande till oss. Vi kommer även att synas på olika evenemang som arrangeras i staden!

Vill man som vuxen frivillig, förening eller organisation komma med oss någon dag under sommaren, kan man sända ett e-post till ungdom@pargas.fi och så kontaktar vi er tillbaka.