Ungdomskort

Alla Pargas stads ungdomsgårdar använder sig av ungdomskort fr.o.m. hösten 2023. Ungdomskortet beviljas alla ungdomar i Pargas under 18 år och berättigar dem att besöka alla Pargas stads ungdomsgårdar. Ungdomskortet fås genom att vårdnadshavare och den unga tillsammans fyller i blanketten om ansökan om ungdomskort som den unga sedan lämnar in till ungdomsgården tillsammans med en bild på sig själv, t.ex passfoto.

Ansökningsblanketten fås från ungdomsgården eller kan laddas ner från den här sidan. Då den unga skriver under avtalet går hen med på att följa ungdomsgårdens regler. Observera att även vårdnadshavarens underskrift krävs. Ungdomskortet ska alltid tas med då den unga besöker ungdomsgården.

Ungdomskortets syfte är att öka säkerheten och tryggheten för alla som vistas på ungdomsgården. Genom att samla in person- och kontaktuppgifter kan vi förbättra kontakten mellan ungdomstjänsterna och hemmen. Ansökningsblanketterna behandlas konfidentiellt och uppgifterna i dem betjänar den allmänna säkerheten i ungdomsgårdsverksamheten. Ungdomskorten är i kraft ett läsår i taget, efter det förstörs alla person- och kontaktuppgifter. Den unga får besöka ungdomsgården högst 3 gånger utan ungdomskort.

Ansökan om ungdomskort