Gluggen goes girls only

För dig som går i åk 6 och uppåt! Anmäl dig här: https://www.lyyti.in/Gluggen_goes_girls_only_1484

Torsdagar kl 15:15-17:30 på Gluggen. Första gången 3.10.

Som ledare fungerar Emma Silén och Luisa Blumenthal.