Finlandsmodellen i Pargas stad

Vad är Finlandsmodellen i Pargas

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är ett projekt från utbildnings- och kulturministeriet, vars huvudsakliga mål är att öka barns och ungdomars välbefinnande. Målet är att göra det möjligt för varje barn och ungdom att ha en trevlig och gratis hobby under skoldagen. Under hösten 2020 gjorde undervisnings- och kulturministeriet en skolelevenkät där eleverna fick välja vilka aktiviteter de är intresserade av. Staden har fått bidrag för klubbverksamheten och totalt 43 klubbar erbjuds, utspritt på alla våra skolor i Pargas stad.

Huvudsakligen är klubbarna riktade till årskurserna 3-9, finns något undantag. Alla elever har fått hem ett infoblad om vilka klubbar som finns i deras skola. Klubbarna är kostnadsfria att delta i och pågår hela läsåret.

Tryck på din skola och du kommer vidare för att anmäla dig/ert barn. Antalet deltagare i klubbarna är begränsade, så mycket viktigt att man meddelar ifall man inte sen kan fortsätta i klubben, kan finnas de barn som blev utan plats.

SKÄRGÅRDSHAVETS SKOLA OCH ULKOSAARISTONKOULU
KYRKBACKENS SKOLA
MALMS SKOLA
SUNNANBERGS SKOLA
SKRÄBBÖLE SKOLA
KIRJALA SKOLA
KOIVUHAAN KOULU
NILSBYN KOULU
SARLINKSA SKOLAN och PARAISTENSEUDUN KOULU

Är klubben du önskat delta i full, gör en köanmälan till ungdom@pargas.fi , i anmälan skriver du namn, skola, klass och vilken klubb du vill vara i kö för.

Den här sidan är gjord för att vi snabbt skall kunna komma igång med klubbarna. Finlandsmodellen kommer så småningom få egna sidor på Pargas Stads webbsida med mera information. Där kommer dessutom föreningar, organisationer, företag och privatpersoner få reda på hur de i fortsättningen kan erbjuda verksamhet till Finlandsmodellen i Pargas.

Om ni vill ta del av mera allmän info om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet så kan ni gå vidare från denna länk. 

Frågor kan sändas till fritidssekreterare Tove Dahlén, tove.dahlen@pargas.fi