Finlandsmodellen i Pargas stad

Vad är Finlandsmodellen

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är ett projekt från utbildnings- och kulturministeriet, vars huvudsakliga mål är att öka barns och ungdomars välbefinnande. Målet är att göra det möjligt för varje barn och ungdom att ha en trevlig och gratis hobby i anslutning till skoldagen. I Finlandsmodellen kombineras barns och ungas önskningar om hobbyverksamhet, koordinering av god praxis som redan etablerats samt samarbete mellan skola och hobbyaktörer.

Mera info hittas via denna länk

Följ klubbarnas verksamhet på Instagram-konto  #afterschoolhobbyparainenpargas