Enkät om missbruk

Pargas och Egentliga Finlands välfärdsområdet gör en missbruksundersökning på sina hemsidor. Enkäten är avsedd för invånare i Egentliga Finlands kommuner och efterfrågar iakttagelser och åsikter om missbruk och förebyggande av missbruk. Svaren kommer att samlas in mellan 23.10.- 19.11.2023.

Missbruksundersökningen kartlägger invånarnas åsikter relaterade till alkohol, tobaksprodukter, droger och spel. Vi vill gärna ha olika åsikter om sätt att minska skadorna av berusningsmedel och spel. Enkäten efterfrågar iakttagelser om missbruk av minderåriga i synnerhet och om missbrukssituationen i kommunen i allmänhet. Med hjälp av kartläggningen utvecklar vi planering av det förebyggande missbruksarbetet.

Det är Egentliga Finlands välfärdsområdet Varha och regionens kommuner som ansvarar för insamlingen av uppgifterna. Varha ansvarar för databehandlingen.

Du kan delta i undersökningen anonymt och konfidentiellt. De enskilda respondenternas svar är inte identifierbara. Varje vision och idé är värdefull i utvecklingen av vårt arbete. Tack för att du hjälper oss i utvecklingen av det lokala drogförebyggande arbetet!

Länk till enkäten för MINDERÅRIGA

Länk till enkäten för VUXNA