Blankett: lov att delta i evenemang

Ibland kräver de evenemang vi ordnar att en vårdnadshavare godkänner att man deltar. Ladda ner blanketten här och ta med den ifylld före evenemanget.